Łukasz Wysocki

Jestem

O mnie

Czym się zajmuję? Podstawą mojego dnia jest weryfikacja poprawnego działania produktu. Jako automatyczny tester oprogramowania analizuję wymagania testowe i opracowuję scenariusze do testów. Dążę do wykrycia możliwych błędów w kodzie i badam funkcjonalność projektu w każdych warunkach. Wszystko po to, by zadbać o najwyższą jakość oprogramowania.

QA Engineer.

Fakty

Zebrane doświadczenie w pracy w metodologii SCRUM pozwala mi na rozwijanie oprogramowania w sposób elastyczny, skalowalny i maksymalnie efektywny. Korzystam m.in. z takich technologii jak Cypress z JavaScript, Postman czy Python z Selenium.

Doświadczenie

Projekty

Przypadki testowe

Umiejętności

 • ✔️ tworzę kompleksowe, wydajne plany testowania oprogramowania i przypadków testowych
 • ✔️ dokładnie analizuję przygotowane scenariusze i wyśledzone błędy. Przykładam wagę do szczegółów i docieram do sedna problemu, by w ten sposób zapobiec jego powtórzeniu w przyszłości.
 • ✔️ monitoruję i raportuję błędy w oprogramowaniu. Zwięźle i klarownie przedstawiam zauważone błędy, ich wagę oraz pilność.
 • ✔️ przeprowadzam testy E2E (End to End), które naśladują użytkownika aplikacji i pozwalają maksymalnie poznać jego potrzeby oraz napotykane problemy
 • ✔️ sprawnie poruszam się w obszarze programowania zwinnego, a automatyzacja testów nie ma przede mną tajemnic

Cypress 90%
JavaScript & TypeScript 80%
Cucumber 100%
Selenium 80%
Python 80%
Drupal 60%

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe

QA Engineer

11.2023 - Obecnie

Santander Bank Polska, Poland

 • Specjalizacja w testach API.
 • Rozwijanie i utrzymywanie potoków CI/CD przy użyciu Jenkins.
 • Planowanie i wykonywanie testów manualnych i automatycznych za pomocą Cypress.
 • Utrzymywanie starszych zestawów testów i opracowywanie nowych przypadków testowych i raportów.
 • Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem w celu poprawy wydajności i niezawodności.

QA Engineer

07.2022 - 11.2022

Mangetic Point, Szczecin, Polska / FFW

 • Projekty oparte na Drupalu
 • Tworzenie i utrzymywanie przypadków testowych, scenariuszy testowych, przygotowywanie raportów.
 • Planowanie i wykonywanie testów manualnych i automatycznych za pomocą Pythona z Selenium.
 • Testy wizualnej regresji i dostępności do standardu AA.
 • Udokumentowane doświadczenie w dostarczaniu wysokiej jakości produktów i przyczynianiu się do sukcesu projektów.

QA Engineer & Data Specialist

12.2021 - 07.2022

Grupa IT, Szczecin, Polska

 • Projekty oparte na Drupalu
 • Tworzenie i utrzymywanie przypadków testowych, scenariuszy testowych, przygotowywanie raportów.
 • Przygotowywanie raportów testowych.
 • Tworzenie modeli danych zgodnych z wymaganiami klienta.
 • Zarządzanie danymi, które były udostępnione jako endpointy, zgodnie z wymaganiami klienta.

Edukacja

Informatyka

2018 - 2022

Zachodniopomorski Uniwesytet Technologiczny w Szczecinie

Ukończyłem studia z oceną dobrą+. Podczas studiów zdobyłem solidne podstawy w różnych aspektach IT, takich jak programowanie, algorytmy, struktury danych, bazy danych, inżynieria oprogramowania, sieci komputerowe, oraz systemy operacyjne. Miałem również okazję pracować nad kilkoma projektami, które pozwoliły mi zastosować wiedzę teoretyczną w praktycznych rozwiązaniach. Efektem mojej pracy dyplomowej była aplikacja desktopowa stworzona w Pythonie i PyQT, która automatyzuje pobieranie i zapisywanie lokalnych rastrów i metadanych z serwisów geoinformatycznych WMS.

Indywidualne projekty

CypressFuse

Developer

GitHub Repository

Framework do testów end-to-end, który wykorzystuje Cucumbera do pisania scenariuszy testowych w języku czytelnym dla człowieka. Wyniki testów są raportowane za pomocą mochawesome, który generuje szczegółowe i wizualnie atrakcyjne raporty. Projekt zawiera również predefiniowane kroki, które mogą być wykorzystane do tworzenia nowych scenariuszy testowych. Integracja z Browserstack pozwala na testowanie na wielu różnych przeglądarkach i systemach operacyjnych, zapewniając maksymalną kompatybilność. Dodatkowo, projekt obejmuje testy map stron, które weryfikują, czy wszystkie strony w witrynie działają prawidłowo oraz testy wizualne i lighthouse, które sprawdzają wizualną część strony i jej wydajność.

Usługi

Automatyzacja testów za pomocą Pythona

Tworzę testy automatyczne w Pythonie za pomocą pyTest i Selenium. Każdy przypadek testowy napisany jest za pomocą Gherkina, w czytelny sposób.

Automatyzacja testów za pomocą Cypressa

Tworzę automatyzację testów za pomocą Cypressa z JavaScirptem lub TypeScriptem oraz Cucumberem.

Scenariusze i przypadki testowe

Tworzę manualne i automatyczne przypadki testowe oraz scenariusze testowe.

Raporty z testów

Przygotowuję kompleksowe raporty z testów, które są gotowe do udostępnienia klientom.

Różnorodność testów

Przygytowuje i wykonuje różne typy testów. Od testów end-to-end poprzez testy dostępności (WCAG), regresje, testy biało i czarno skrzynkowe.

Cykl życia oproramowania

Jako doświadczony QA Engineer jestem zaznajomiony z cyklem życia oprogramowania, metodologii SCRUM oraz Agile.

Kontakt

Lokalizacja:

Szczecin, Polska